Kulunvalvonta

Edustamamme Lenel OnGuard kulunvalvontajärjestelmä on alansa ehdotonta kärkeä globaalisti. Kulunvalvonnassa on pelkistetyimmillään kyse siitä, että pystytään luotettavasti valvomaan tiloihin pääsyä. Tavallisten kulunvalvontalaitteiden tukena voidaan käyttää esimerkiksi älykortteja, biometristä tunnistusta ja videovalvontaa. Valvonta voidaan ulottaa koskemaan paitsi ovia ja portteja, myös tietojärjestelmiä ja omaisuutta.

 

Lisätietoa Lenel OnGuard