Palvelut

SafeIT Oy:n toimintaan liittyvät oleellisesti asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja niihin parhaalla mahdollisella tavalla toteutetut järjestelmät. Kokonaisratkaisujen tuottajana toimintaamme kuuluvat kaikki järjestelmien toimintaan ja toteuttamiseen liittyvät palvelut.

Suunnittelu

 • Aidosti ymmärtää tarpeet ja luoda niistä dokumentti
 • Järjestelmien toiminnan määrittelyt, konsultointi
 • antaa asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön ja toteuttaa heidän kanssaan yhteistyössä turvallisuusjärjestelmien toiminnan määrittelyt
 • Kustannusarvion laatiminen ja spesifiointi
 • Onnistunut vaatimusmäärittely edellyttää todellisten tarpeiden löytämistä sekä tilaajan ja toimittajan saumatonta, luottamuksellista yhteistyötä.

Projektointi

Onnistunut projekti merkitsee meille muutakin kuin tavoitteiden saavuttamista sovitussa aikataulussa sekä kustannuksissa. Laadukas lopputulos sekä pitkäaikainen toimiva yhteistyö ovat yhtä tärkeitä tavoitteita jokaisessa projektissa. Projektin onnistuminen edellyttää vaatimusten rajaamista sekä vaatimuksiin tulevien muutosten hyvää hallintaa.

suunnittelu

 

Asennus

1

Projektien kokonaisvaltainen toteuttaminen vaatii ammattitaitoista asentamista, josta henkilökunnallamme on pitkä ja monipuolinen kokemus. Käytössämme ovat huippumodernit asennusvälineet ja tekniikka.

 

Ylläpito

2

Ylläpitopalvelu on asiakkaillemme suunnattu palvelukokonaisuus, jolla asiakkaan turvajärjestelmän ylläpito siirretään meidän huolehdittavaksemme joko osittain tai kokonaan. Palvelun ytimen muodostavat asentajan käynnit, säädöt, laitehuollot ja -korjaukset sekä laitteistopäivitykset.

Huolto

3

Huoltomme vastaa kaikkien laitteidemme maahantuojahuollosta. Lisäksi se huolehtii uusien järjestelmien tarkastuksista, säädöistä ja muutostöistä. Tietotaito pidetään ajan tasalla koulutuksella sekä kotimaassa että päämiestemme luona ulkomailla. 

Rahoitus

SafeIT:n Leasing ja Vuokraus on joustava vuokrausjärjestelmä yrityksille ja yhteisöille:

 • Helppo tapa tehdä turvalaitehankintoja
 • Vuokrien sisältämä arvonlisävero on täysimääräisesti vähennyskelpoinen
 • Vuokrat ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa.
 • Omaa pääomaa ei sitoudu, pääoman tuotto kasvaa, velkaantumisaste ei nouse
 • Vuokraus on tehokas tapa pitää laitekanta ajan tasalla sitomatta pääomaa
 • Vuokrauksen yhteydessä käyttöomaisuus on samalla vakuutettu
 • Sopimukseen voidaan tehdä joustavasti lisäostoja
 • Laitteet voidaan myös lunastaa omaksi sopimuskauden jälkeen
 • Ei paperisotaa – yksi sopimuspaperi riittää.