Yritys

SafeIT Oy on vuonna 2002 perustettu vantaalainen yritys. Olemme teknisten turvallisuusjärjestelmien toimittaja, joka maahantuo laitteita, tekee järjestelmien urakointia ja toimii turvalaitteiden tukkukauppiaana.

Toiminta painottuu pääkaupunkiseudulle, mutta meillä on myös valtakunnallisesti toimivia asiakkaita, joiden kohteita suojataan ympäri Suomea.

Liiketoiminnassa ja kaikissa tuoteryhmissä periaatteena on keskittyä vaativiin järjestelmiin ja projekteihin.

Näyttävin referenssimme ovat vankilat. Kaikissa keskus- ja lääninvankilatason laitoksissa eli niin sanotuissa high-security -vankiloissa on meidän kehävalvontajärjestelmämme. Julkiselta sektorilta mainittakoon myös Ilmailulaitos, Puolustusvoimat, Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos sekä kaupungit ja kunnat.

Yksityissektorilla asiakkaitamme ovat mm. isot logistiikkaalan yritykset, teollisuuslaitokset, energiantuotanto,  kaupanala ja monet muut.

SafeIT Oy tuo maahan itse lähes kaikkia myymiään järjestelmiään sekä toimii samalla näiden järjestelmien jälleenmyyjänä Suomessa. Kehitämme myös erilaisia asennusratkaisuja mm.kulunvalvontatuotteisiin, joilla järjestelmien asennustapaa voidaan harmonisoida sekä ylläpitoa ja dokumentointia yksinkertaistaa.

 

Strategia

Yrityksemme toiminta perustuu yhteistyöhön, jolla luodaan kestäviä asiakassuhteita ja kumppanuuksia. Toimintamme perustuu seuraaviin menestystekijöihin:

 • ammattitaitoinen henkilökunta
 • korkealuokkaiset tuotteet
 • turvatekniset ratkaisut ja palvelukokonaisuudet suunnitellaan asiakkaille tarvelähtöisesti
 • pitkäaikaiseen kokemukseen eri asiakassegmenttien turvateknisistä tarpeista
 • toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
 • riippumattomuus laitevalmistajista ja laitetoimittajista mahdollistaa laadukkaiden integroitujen järjestelmien rakentamisen kustannustehokkaasti.

Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme. Asiakaslähtöisyys on erottamaton osa yrityksemme arvoja ja menestystekijöitä. Tarjoamamme palvelukokonaisuudet ovat hyviä esimerkkejä lisäarvon tuottamisesta asiakkaillemme.

 

 

Arvot

SafeIT Oy:n arvot ovat: kannattava liiketoiminta, aktiivinen toiminnan kehittäminen, työn arvostaminen. Jokapäiväisessä toiminnassamme nämä tarkoittavat seuraavaa:

Kannattava liiketoiminta on mahdollista vain tyytyväisten asiakkaidemme kautta. Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme ja ymmärrämme heidän tarpeensa syvällisesti. Kumppanuus asiakkaan kanssa perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Toimintamme on läpinäkyvää, ja yhteistyötä asiakkaan kanssa tehdään kaikissa toiminnoissa.

Aktiivinen toiminnan kehittäminen turvaa tulevan menestyksemme. Toimimme muutosta edistäen ja uudistumme jatkuvasti kyseenalaistaen olemassa olevat ratkaisut.

Työn arvostaminen. Kaikki työ on arvokasta ja kannustamme toisiamme luovuuteen. Erityisen arvokasta meille on työ, jonka tuloksia asiakkaamme haluavat ostaa.

 Menestystekijät

 • Arvoihin sitoutunut henkilöstö
 • Ammattitaitoinen henkilökunta ja korkealuokkaiset tuotteet takaavat, että ratkaisumme perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja optimaalisiin teknisiin ratkaisuihin.
 • Täysi riippumattomuus laitevalmistajista tai muista laitetoimittajista mahdollistaa integroitujen järjestelmien rakentamisen mahdollisimman laadukkaasti, mutta silti kustannustehokkaasti. Tavoitteena on luoda toimivia turvallisuusratkaisuja, joiden pohjana on asiakkaan määrittelemä toiminta eikä laitevalmistajan käyttämä teknologia tai sovellutus.
 • Pitkä kokemus julkisen sektorin, yritysten, teollisuuden, energiantuotannon ja kaupan järjestelmistä.
 • Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita kartoitetaan ja palvelukokonaisuudet suunnitellaan tarvelähtöisesti
 • Joustavuus, luotettavuus ja uskottavuus